ალტერნატიული თვითმკურნალობა

მეტი სიჯანსაღის, წარმატებისა და ბედნიერებისათვის.

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

ავარიდებთ თუ არა თავს დაავადებებს დამოკიდებულია ჩვენი ცხოვრების წესსა და დიეტაზე.

ცხოვრების წესისა და დიეტის გაუმჯობესება პირდაპირპროპორციულ კავშირშია ჩვენი მოქმედების ხარისხის ზრდასთან. ეს ყოველივე დადებითად აისახება პიროვნების ინტელექტუალურ შესაძლებლობისა და ცხოვრებისეული ბედნიერების ხარისხზე.